Stadtforstamt (1818-1977)

1.1 Referenskod
D.33
1.2 Titel

Stadtforstamt

1.3 Datum

1818-1977

1.4 Beskrivningsnivå

Bestand

1.5 Omfång

48 Einheit(en), (10 cm)

7.1 Arkivarie

Myriam Kamphues

7.3 Datum förteckningen upprättades

01.02.2006