Registratur 1996-2000

1.1 Referenskod
B2
1.2 Titel

Registratur 1996-2000

1.4 Beskrivningsnivå

Bestand

7.1 Arkivarie

Raffaela Lütolf

7.3 Datum förteckningen upprättades

08.10.2013