Manuskript: "Historisches Museum Baden" (ca. 1950)

1.1 Referenskod
N.04.87
1.2 Titel

Manuskript: "Historisches Museum Baden"

1.3 Datum

ca. 1950

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

1 cm