Manuskript Stadtgeschichte Baden

1.1 Referenskod
N.04.40
1.2 Titel

Manuskript Stadtgeschichte Baden

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

5 cm

3.1 Beskrivning och Struktur

unvollständig