Behörden Stadt Baden (1945-1965)

1.1 Referenskod
N.04.14
1.2 Titel

Behörden Stadt Baden

1.3 Datum

1945-1965

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

2 cm