Grosses Organisationskomitee: Handakten André Périllard (2009-2013)

1.1 Referenskod
V.06.2.15.2.1
1.2 Titel

Grosses Organisationskomitee: Handakten André Périllard

1.3 Datum

2009-2013

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

6 cm

3.1 Beskrivning och Struktur

enthält Adresslisten, Aufgabenbeschrebe, Protokolle grosses Organisationskomitee, Unterlagen betr. Finanzen, Medienarbeit, Presseartikel, Unterlagen betr. Festgestalterin