Frauen- und Töchterchor Weisslingen (1941-2000)

1.1 Referenskod
G.6
1.2 Titel

Frauen- und Töchterchor Weisslingen

1.3 Datum

1941-2000

1.4 Beskrivningsnivå

Bestand

1.5 Omfång

5 cm

7.3 Datum förteckningen upprättades

10.03.2020