Gastwirtschaften, Brauerei Feldschlösschen, Schwyzerhüsli, div. Akten (1891-1914)

1.1 Référence
B.40.11
Ancienne: 845
1.2 Titre

Gastwirtschaften, Brauerei Feldschlösschen, Schwyzerhüsli, div. Akten

1.3 Date(s)

1891-1914

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm