Handwerkervereinigungen, Protokoll der Metzgermeisterschaft der Kreise Baden, Wettingen und Kirchdorf (1806-1860)

1.1 Référence
B.40.8
Ancienne: 494
1.2 Titre

Handwerkervereinigungen, Protokoll der Metzgermeisterschaft der Kreise Baden, Wettingen und Kirchdorf

1.3 Date(s)

1806-1860

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

5 cm